2013. október 22., kedd

Az intellektus felismerése

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

"4.22. csittér-apratiszankramájász-tad-ákárápattau szva-buddhi-szamvédanam
csittéh – az elmének; aprati-szankramájáh – nem változik egyikről a másikra; tad-ákára – saját formája; ápattau – elérte; szva-buddhi – öntudatosság; szamvédanam – megismerése.

Az intellektus felismerésének folyamatában a tudat látszólag felveszi az intellektus formáját.

Miután megcáfolta az ellentétes iskolák álláspontját, Patandzsali most kijelenti a jóga-iskola nézetét. Ez a szútra megismétli azt, amit a 2.20-as szútra állít.
Egyes tudósok szerint a Jóga-szútra negyedik fejezete egy későbbi betoldás. Ezt a nézetet alátámasztja az a tény, hogy a harmadik fejezet az iti szóval végződik, ami egy idézet végét szokta jelölni. A negyedik fejezet végén is megtaláljuk az iti szót. Ezen kívül, a buddhizmus elleni kritikák egy része olyan iskolák tanait cáfolja, amelyek a Patandzsali munkásságának tulajdonított dátumnál később virágzottak. Például egyes szútrákra úgy tekintenek, hogy Nágárdzsuna tanításait cáfolják, aki Kr.u. 400 körül élt. Az ellenérv, amely korábbi dátumra teszi a Jóga-szútrát, azt állítja, hogy bár Nágárdzsuna valóban továbbfejlesztett bizonyos gondolatokat, azok már a korábbi századokban is a buddhizmus alapelvei között szerepeltek.

A tradicionális indiai nézet az, hogy a kuruksétrai ütközet, a Mahábhárata központi témája ötezer évvel ezelőtt történt. Védavjásza, a Véda felosztója, a Mahábhárata szerzője és az eposz egyik főszereplője ezért a hagyomány szerint Kr.e. 3000 körül élt. Mivel Vjásza kommentálta a Jóga-szútrát, és a nyolcfokú jóga a huszonhat kategóriával (tattvával) együtt említve van a Mahábháratában, a hagyomány szerint Patandzsali Kr.e. 4000 körül élt.

Akik egy második Vjásza létezését feltételezik, aki a Jóga-bhásja, a Brahma-szútra és a Gítá szerzője, Kr. e. 450-re teszik, amit a Gítá keletkezési idejének is tekintenek. Mivel kommentálta Patandzsali Jóga-szútráját, Patandzsalit nem tehetjük későbbre Kr.e. 500-nál, röviddel Buddha élete utánra. Ez adna némi teret annak a spekulációnak, hogy a Jóga-szútra negyedik fejezete ténylegesen egy későbbi betoldás.

Mivel ez a szútra ismétlés, csak röviden magyarázzuk meg a benne foglalt gondolatot. Maga a tudat a látó, és forma nélküli. Bármilyen tárgyra irányítjuk rá, azt a tárgyat fogja megvilágítani, az elmét eszközként használva. E folyamat által érzékeljük a tárgyat, tudatossággal keverve. Mivel a tudatosságra csak következtetni tudunk, és nem tudjuk közvetlenül érzékelni, hacsak nem vagyunk haladó meditálók, amit tapasztalunk, az a tárgy formája. Felszínes szemszögből vizsgálva arra a következtetésre jutunk, hogy a tudat az bármi, amiről tudatosak vagyunk. Ez a nézet a látottal való egyesüléshez (szamjóga) vezet, ami szenvedés (duhkha).

A jóga gyakorlása által lassan elkülönítjük a testünket, elménket, egónkat, és végső soron az intellektusunkat a valódi lényegünktől. A végső lépés annak megvalósítása, hogy az intelligencia/intellektus nem tartalmazza a tudatot. Csak a megfigyelés folyamata által, amelyet közellétnek is nevezünk, tűnik az intellektus tudatosnak, és tűnik úgy, hogy a tudat módosítja az érzéki benyomásokat. A valóságban mindkettő teljesen különálló. Így röviden ismertettük a dualisztikus jóga-iskola nézeteit."

Nincsenek megjegyzések: