2015. február 28., szombat

A szkandászana mitológiája

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Szkandászana (Szkanda póza)

Szkanda a háború istene a hindu mitológiában. Ganésa mellett Ő Siva második fia. Egyéb ismert nevei: Kárttikéja, Murugan, Kumáraszvámí. Szkanda története sok szempontból kiemelkedő a hindu mitológiában. Először is, legismertebb neve, Szkandát mára majdnem teljesen feledésbe merült, miután több, mint kétezer évig az imádat tárgyát képezte. Szkanda sokféle értelmezése, többféle eredet-története, és az életével és hőstetteivel kapcsolatos egymásnak erőteljesen ellentmondó beszámolók, melyek India különböző területein fennmaradtak, bizonyos értelemben véve magának a hinduizmusnak a fejlődési folyamatát is jellemzik. Ez az ernyőszerű gyűjtőnév, a hinduizmus, számos hitet, szektát és filozófiát is magában foglal. Szkanda népszerűsége, a hivatalos panteonba történő felvétele korábbi néphagyománybeli státuszához képest, és népszerűségének hirtelen hanyatlása, mely után csupán egy tájegység istene maradt, a hinduizmus befogadási folyamatának tipikus állomásai.

Szkanda létezése az ind történelem nagyon korai szakaszára tehető. Népszerű hadistennek bizonyult, aki erdőborította hegyekben lakik, kedveli a vadászatot és a csatározásokat, és a véráldozat is a kedvére való. Fiatal, jóképű, tüzes, ládzsát rázó hősként ábrázolták. Ezt az alakját India különböző részein más és más nevekkel illeték: Maharashtrában Khandoba, Dél-Indiában Malai Kilavan, a Hegyek Ura, vagy pedig Murugan. Igazából ezen a néven ismerik ma is azokon a területeken, ahol imádata fennmaradt. Az indológus Hardy elmélete szerint Észak-Indiában is imádták Murugant különböző neveken. Ezt a nézetet Parpola is osztja, aki sok időt töltött az indus-völgyi írás megfejtésére tetti kísérletekkel. Parpola tehát arra a következtetésre jutott, hogy Muruga volt az Indus-völgyi civilizáció istensége, és maga a Murugan név is szerepel a nyelvükben. Bár ez a nézet nem elfogadott széles körben, mégis mellette szól Szkanda imádatának páratlan ősisége. Ha az Indus-völgyi civilizáció elmélete bebizonyosodik, akkor Szkanda imádata legalább ötezer éves. Maharashtrában persze a terjeszkedő Indus-vögyi kultúra nem tudta olyan könnyen kiszorítani Khandobát, így külön istenkét tisztelték, de Siva inkarnációjaként.

Amíg a védikus India elégedett volt tűzáldozataival és végestelen liturgiájával, nem sokat törődött a népszerű istenségekkel. De amikor a buddhizmus és dzsainizmus sokkja rákényszerítette őket, hogy a hívők hűségéért versengjenek, az addig lenézett földrajzi és néprajzi istenek az ösztönös bölcsesség jeleként belekerültek a hinduizmus fő panteonjába. Úgy tűnik, hogy az egész puránikus világkép ennek a folyamatnak a mellékterméke.


A hitvilág megváltozott, új istenek váltak népszerűvé, de a hit őrzőinek meg kellett győznie a népet, hogy valójában semmi sem változott meg. Ebből alakultak ki a különböző mitológiai történetek. Ezek a történetek az újabban népszerű isteneket voltak hivatottak beintegrálni (elsősorban a papi réteg, és nem a köznép szemében) a névleges védikus és upanisadikus keretek közé. A helyzet a hatodik század körül stabilizálódott, amikorra is a mitológia java része kialakult, bár még nem minden volt leírva. Az indiai gondolkodás domináns istenségei Siva, Visnu és avatárái, Brahmá, az Istennő, Szúrja, a Napisten, és Szkanda. Ganapati és Laksmí között még folyt a csata a népszerűségért, de ebben a korai időszakban még nem szerencsehozó istenségként tekintettek rájuk. A tizenkettedik századra azonban Brahmá már nem is volt színen, Szúrja imádata csalóka virágkorát élte a művészetben és építészetben, mielőtt végérvényesen letűnt, Szkanda pedig visszahúzódott az orisszai, bengáli és dél-indiai, különösen tamil nadui szentélyekbe. Addigra azonban Szakdát elfogadták, mint Siva fiát, és mítoszai az indiai képzelet maradandó részévé váltak.

Nincsenek megjegyzések: