2019. december 4., szerda

A hét sámáni tudatszint 2. rész

Soós Jóska leírásának folytatása a hét sámáni tudatszintről:
"A tudat harmadik szférája térben és időben még távolabbi; a kétéltűek állapotához kapcsolódik. A fejlődésnek ebben a létfontosságú szakaszában bizonyos élőlények elhagyták a vizet, és elkezdtek a szárazföldön élni. Mások a vízben maradtak, és megint más részük ismeretlen okokból ismét visszatért a vízbe, mint például a bálna, aki emlős, lert tüdeje van, és azt tartják, hogy hosszú ideig a földön élt, mielőtt visszatért volna a tengerbe. A kétéltűek a vízben és a szárazföldön is élnek, és egy olyan tudati szférát képviselnek, mely még mindig jelen van bennünk. A kisagyban található, abban a motoros központban, mely a legfontosabb életfunkciókat szabályozza (légzés, emésztés és szívverés). A sámánok gyakorlataikban egyedi módszereket használnak e funkciók befolyásolására.
A negyedik tudati szféra a vízi lények tudata, mely térben és időben még távolabbra vezet. Ez a halak, lárvák, planktonok és egysejtűek világa. Ezen életformák kifejlődéséhez hosszú idő kellett. Minél tovább megyünk visszafelé az időben, azt látjuk, hogy az élőlények érzékszervei annál kevésbé fejlettek, vagyis az egész testükkel érzékelnek. A spirituális embernek meg kell tanulnia újra behatolni a tudat e szintjére.
(Megjegyzés: Jóska itt a fajok evolúciós elméletére alapozza magyarázatát, bár sok ősi hagyomány szerint a fejlettebb élőlények nem az egysejtűekből és a vízi élőlényekből alakultak ki genetikai mutáció útján, hanem az univerzum magasabb szintjeiről érkeztek olyan élőlények a földre, akik a különböző fajokkal benépesítették a földet. Ettől eltekintve a tudati evolúció során a lélek, vagyis az egyéni tudatosság valóban bejárja ezeket a létformákat és érzékelési szinteket, a sámán viszont akaratlagosan is be tud lépni a sámáni tudat hét szintjének bármelyikébe.)
A tudat első szférái a szerves életformákhoz kapcsolódnak; ezen túl már megszűnik a sejtekhez kötődő érzékelés. Itt a tudat szervetlen szférái vannak jelen.
A tudat ötödik szférája a kristály-tudat. A kristály-tudat az az androgün állapot, melyben úgy fogjuk fel a dolgokat, ahogy valójában vannak, és nem úgy, ahogyan látszanak. Amíg még mindig ragaszkodsz a sejteken, az öt érzékszerven, az érzelmeken és a gondolatokon keresztül történő érzékeléshez, addig mindez befolyásolja a felfogásodat. Amikor viszont túllépsz a szerves felfogáson, akkor megérkezel az androgün állapotba, melyben úgy érzékeled a dolgokat, ahogy valójában vannak.
A kristály-tudat sokkal tágabb, mint az összes előző tudatszint, mert minden kristálytiszta."

-->

Nincsenek megjegyzések: