2021. január 21., csütörtök

A bölcsek tudakozódnak Nárájanától

 Újabb részlet az Ísvara-gítából:

1.22. abruvan hrista-manaszó visvátmánam szanátanam
száksán nárájanam dévam ágatam sziddhi-szúcsakam

A bölcsek borzongó elmével szólították meg Nárájanát, az univerzum örök lelkét, magát azt az istent, akinek jelenléte eredményeik sikerét jelezte.”

Nárájana – vagyis nara-ájana, az emberiség menedéke - a fenntartó istenség a hindu panteon “szentháromságában”. Itt a visva-átman (az univerzum lelke) és a szanátana (örökkévaló, vagyis az, aki felette áll az ismétlődő születés és halál körforgásának) jelzőkkel illeti Vjásza. A bölcsek elméje eksztatikus állapotba került, nem csak Nárájana személyes jelenléte (száksát nárájanam dévam) miatt, hanem amiatt is, hogy Nárájana érkezése eddigi lemondásaik és spirituális gyakorlataik sikerét jelezte.

1.23. vajam szamsajam ápannáh szarvé vai brahma-vádinah
bhavantam ékam saranam prapannáh purusóttamam

Mi a brahmanról beszélgetünk, és közben kétségek közé süllyedtünk. Csak Nálad veszünk menedéket, mert Te vagy a legmagasabb Lélek.”

A bölcsek, mint általában az Upanisadokban és az Áranjakákban szereplő erdei bölcsek és lelki tudósok, kizárólag a brahman természete iránt tudakozódtak. A brahman, a teremtett világ (dzsagat) és az egyéni tudatosság (dzsíva) közötti viszonyok tisztázása az összes védikus filozófiai iskola alaptémáját alkotja. Az általánosan elfogadott axiómák szerint a brahman transzcendens aspektusa a nirguna (tulajdonságok nélküli) brahman, melyről beszélni, hallani, tanulni, sőt még meditálni rajta szintén nagyon nehéz. A brahman immanens aspektusa pedig a szaguna (tulajdonságokkal rendelkező) brahman, melynek értelmezése már többféle. A hinduk jelentős része azonban egy bizonyos archetipikus megnyilvánulást választ a szaguna brahman megtestesülésének, azaz istennek, és tulajdonképpen egyistenhitet követ, melyben az összes többi megnyilvánulás alá van rendelve az eredeti legmagasabb Léleknek (purusóttama). Statisztikailag a hinduk között Visnu, azaz Nárájana tisztelete a leggyakoribb, ezért a bölcsek Nárájana Risit Visnu inkarnációjának tekintve jónak látták, ha kizárólag nála vesznek menedéket, és személyesen tudakozódnak tőle a brahman természetét illetően.

Nincsenek megjegyzések: