2021. január 20., szerda

A Bölcsességőrzők rítusa

A Bölcességőrzők rítusa (Altomesayok karpay)

Ez a Munay Ki hatodik rítusa, és egyben a Hagyomány rítusainak második beavatása. A Hagyomány rítusai azoknak a tradicionális sámán-beavatásoknak a bevezető változatai, melyekkel a paqo-kat beavatták. Három ilyen szerepel a Munay Ki rendszerében. A pampamesayok karpay a Napőrzők rítusa volt, mely a Földanyával és a női gyógyító minőséggel kapcsolt össze, az altomesayok karpay pedig a Bölcsességőrzők rítusa, mely az Apukkal, a havas hegycsúcsok férfi-jellegű szellemeivel és az általuk őrzött bölcsességgel kapcsol össze. A harmadik hagyomány-rítus a kurak akullek, mely tradicionálisan az altomesayok negyedik, legmagasabb szintjét képviseli, és viszonylag kevés paqo kapja meg ezt a címet. Alberto Villoldo a Földőrzők rítusának nevezte ezt a beavatást, mely ráhangol erre a feladatkörre. De térjünk vissza a Bölcsességőrzők rítusára.

Alberto Villoldo szerint az altomesayok rítus az Andok magas hegycsúcsaival kapcsolja össze a beavatandót. Don Manuel Quispe volt az egyik nagy altomesayok a q'erok között. Ez a rítus erős kapcsolatot hoz létre a férfi oldalunkkal, és összeköt a fénylények láncolatával a múltból és a jövőből. Kifejlődik a kapcsolatunk az Apukkal és az ősi tudással, amit az Apuk őriznek. A rítus segít abban, hogy a beavatandó gyógyítsa a belső Férfit, kilépjen az időből és megízlelje az örökkévalóságot.

Itt megint meg kell jegyezni, hogy bár a rítusok valóban kapcsolódási lehetőséget adnak a q'ero hagyományvonalhoz, az altomesayok tradicionálisan a paqo-k „magasabb” kasztja, akik közvetlenül képesek kommunikálni a kozmikus erőkkel és a magasabb, isteni archetípusokkal (Nap-apa, Holdanya, csillagok, természeti istenségek, Apuk, stb.) Nem minden paqo kapja meg az elhívást erre a feladatra, illetve el kell döntenie, hogy pampamesayok vagy altomesayok lesz-e, melyikre kapja meg a szellemi támogatást az Apuktól. Puma, a tanítóm azonban úgy tanította, hogy a pampamesayok „gyakorló” és leendő altomesayok, és 2012 után már a gyakorlott pampamesayok is megkaphatja az altomesayok beavatást, sok-sok évnyi gyakorlás után. Joan Parisi Wilcox a következő módon jellemzi az altomesayok orvosságos embereket:


Mint ahogy a pampamesayok, az altomesayok is egy estrella által kapja meg az elhívást a szakrális útra, és szigorú beavatásokon és tanítványi éveken kell átesniük, ami gyakran egy évtizedig is letarthat. Megkapják ugyanazt a tudást és sok olyan képességet, amivel a pampamesayok rendelkezik, de utána az útjuk elválik, mivel az altomesayok tovább halad, hogy közvetlenül tapasztalja a Természet energiáit és szellemeit. Közvetlenül tudnak kommunikálni az estrellákkal és az Apukkal, melyeknek a szolgálatában vannak, és erejük általában az általuk szolgált Apuk erejéhez aránylik. A legelső lépcső az ayllu altomesayok, aki „kisebb” apuk hatalmát kapja meg. A következő két szint a llakta altomesayok, majd a suyu altomesayok, mindegyik egyre „hatalmasabb” apuk szolgálatában áll. És végül a negyedik szint a kurak akullek.” - melyről a következő beavatásnál lesz majd szó. 

Nincsenek megjegyzések: