2021. január 7., csütörtök

A brahman tudása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

1.11. tatah sza szútah szvagurum pranamjáha mahámunim
gjánam tad brahma-visajam munínám vaktum arhaszi

Szúta meghajolt tanára, a nagy bölcs előtt, és azt mondta: “Kérlek, magyarázd el e bölcs embereknek a brahman tudományát!”


1.12. imé hi munajah sántász tápaszá dharma-tat-paráh
susrúsá dzsájaté csaisám vaktum arhaszi tattvatah

Ezek a csendes aszkéták a dharmát gyakorló bölcsek, telve a vággyal, hogy halljanak tőled! Kérlek, magyarázd el úgy, ahogy valójában van...”


1.13. gjánam vimuktidam divjam jan mé száksát tvajóditam
munínám vjáhritam púrvam visnuná kúrma-rúpiná

...az isteni tudást, mely elvezet a felszabaduláshoz. Személyesen mondtad el nekem. Visnu réges-rég elmagyarázta ezt a bölcs embereknek, teknős formájában.”

A Naimisáranjában összegyűlt bölcsek a harmadik versben kérték meg Szútát, hogy magyarázza el nekik a brahman tudományát. Itt pedig Szúta közvetíti a bölcsek kérését Vjásza felé. Hangsúlyozza, hogy a bölcsek mind a dharma (vallásos elvek) követői, így alkalmasak a brahmanról szóló tudás befogadására. Azért szeretnék meghallani ezt az isteni tudást, mert tudják, hogy elvezet a felszabaduláshoz. Nem csak Vjásza tanította már meg mindezt korábban Szútának, hanem maga az Úr Visnu is megtanította a vezető bölcseknek ezt a tudást Kúrma, azaz a teknős-inkarnáció formájában. Kúrma inkarnáció a tejóceán kiköpülésében segédkezett a félisteneknek és a démonoknak, és utána tanította a félisteneknek a brahman tudományát. Maga az Ísvara-gítá is a Kúrma Prána egyik része. 

Nincsenek megjegyzések: