2021. január 13., szerda

A Napőrzők rítusa

A Napőrzők rítusa (Pampamesayok karpay) a Munay Ki ötödik beavatása. Alberto Villoldo szerint a Napőrzők rítusát az andoki paqo-k pampamesayoknak nevezik, ami az alacsonyabb fekvésű földekre és a lapos fennsíkokra utal (pampa) és a hordozható oltárra (mesa). A Napőrzők rítusában (angolul Daykeeper's Rite, vagyis szó szerint a „Nappal őrzőinek” rítusa) az ősi idők gyógyító mestereivel kötjük össze a beavatandókat, akik a Napot dicsőítették felkelésekor és lenyugvásakor egyaránt. A Napőrzők kapcsolatba tudnak lépni a ley-vonalakon (szakrális helyeken) álló ősi oltárokkal és megalitikus építményekkel (Cuzco, Machu Picchu, Stonehenge, Giza, stb.), közvetíteni tudják azok gyógyító erejét és helyre tudják állítani az egyensúlyt (aynit). A Napőrzők a Nap (Taita Inti) energiáját hozzák harmóniába a Földanya (Pacsamama) energiájával.

Ez a rítus elősegíti azt, hogy összekapcsolódjunk a saját belső női minőségünkkel, és gyógyítsuk azt, hogy kilépjünk a félelemből és a bűntudatból, és gyakoroljuk a belső békét és elfogadást. A pampamesayok a Földanya energiájához kapcsolódik, és vele dolgozik elsősorban. A Földanya ajándékai a Természet erői és megnyilvánulásai, az erőállatok, növények és ásványok szellemei, a napszakok, évszakok váltakozásában megnyilvánuló erők, a születés, halál és újjászületés természetes ciklusainak ismerete, a kreativitás, a bőség, a szeretet, és a teremtés női minőségei. A különböző vallások és hagyományok női archetípusai is a pampamesayok „hatáskörébe” tartoznak, például Kálí Má a harcosabb női minőséget képviseli, míg a Fehér Tárá a békésebb, könyörületesebb minőséget.

Hozzá kell tenni mindehhez, hogy a pampamesayok és az altomesayok (lásd a következő rítusnál) a q'eroknál a paqo-k két „kasztját” jelenti, méghozzá az előbbi az „alacsonyabb”, Földanya-centrikusabb, míg az utóbbi a „magasabb”, aki a Felső Világ szellemeivel közvetlenül is tud kapcsolódni. Mindkét beavatást egy életnyi, vagy legalább tíz évnyi tanulás és szolgálat után kapták meg a paqo-k. Tehát a Napőrző rítus inkább csak a megelőlegezése annak a kapcsolódási lehetőségnek, amely hosszadalmas gyakorlás és beavatások során bontakozhat ki a jelöltben. Ezzel kapcsolatban szeretném idézni Joan Parisi Wilcox leírását a pampamesayok orvosságos emberekről:

A pampa mesayok nagyon járatos a szertartásokban, a Föld-központú rítusokban és tudásban. Ők gyógyítók, és alaposan ismerik a gyógynövényeket. A koka-levelekből való jóslás szakértői is, a levelekből ki tudják olvasni a hozzájuk forduló személy energia-állapotát, az élethelyzetét, valamint meg tudják határozni a betegség természetét és a megfelelő gyógymódot. A pampa mesayok a despacho szertartások mesterei is. A despacho egy felajánlás-csomag, melyet fehér papírba hajtogatnak, és több tucat természetes összetevőből áll: magvak, gabonák, füstölő anyagok, cukor, édességek, virágok, stb. A despachot összeállítás után elégetik a szertűzben, vagy elássák, ezáltal felajánlást téve Pacsamamának vagy az Apuknak a gyógyulás vagy más cél elérése érdekében. Bár a pampa mesayok elsősorban Pacsamamát szolgálja, gyakran az Apukkal is kapcsolatban van. A pampa mesayok közvetít a hozzá forduló személy és az Apuk között, és álmában kap utasítást az estrellájától (az Apu szellemétől, amely állati vagy emberi alakban jelenik meg előtte). Viszont a pampa mesayok általában nem képes közvetlenül kommunikálni a természetfeletti energiákkal, ez már az alto mesayok „felségterülete”.”

Nincsenek megjegyzések: