2021. január 26., kedd

A brahman aspektusai

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

1.24. tvam hi tad véttha paramam szarvagjó bhagaván risih
nárájanah szvajam száksát puránó ‘vjakta-púrusah

Te ismered a Legfelsőbbet, mert mindenható bölcs vagy, és maga a Legfelsőbb Nárájana a szemeink előtt, az ősi, megnyilvánulatlan lélek.”

A paramam kifejezés ebben az esetben a Lagfelsőbb Igazságra, a megnyilvánulatlan brahmanra utal. Nárájana Risire, mint a brahman megnyilvánult inkarnációjára úgy tekintettek, hogy a brahmant a saját természeteként ismeri, hiszen ő a brahman forrása. Ezért is szólítják a bölcsek avjakta purusának („megnyilvánulatlan személynek”), mivel egyszerre tud beszámolni a brahman megnyilvánult és megnyilvánulatlan aspektusáról is, közvetlen tudása és megtapasztalása alapján. A legfelsőbb Igazságot általában három aspektusában szokták értelmezni, melyek a Múla-mantrában is szerepelnek:

szaccsidánanda parabrahma
purusóttama paramátmá
srí bhagavatí szaméta
srí bhagavaté namaha

Ó, isteni erő, minden teremtés szelleme, legfelsőbb lény, isteni jelenlét – kérlek, tölts el minden élő lényt! Meghajlok a legnagyobb alázattal a Legfelsőbb Lélek előtt, aki az Isteni Anyában és Isteni Atyában öltött testet.”

A parabrahma a Legfelsőbb brahman, az ős-eredeti kvantummező, a tulajdonságok és megkülönböztetések nélküli isteni fény. A paramátmá a mindenhol jelen lévő isteni aspektus, mely jelen van az élőlények szívében a dzsívátmá mellett, az atomokban és az atomok közötti térben is. A paramátmá a mindent irányító és energiával ellátó kozmikus tudatosság. A purusóttama Isten személyes aspektusa, mely számtalan férfi és női jellegű inkarnációban, archetipikus megtestesülésben jelenik meg, akár a fizikai univerzumban is, ám ezek az avatárok nem kerülnek a múlandóság és a karma törvényeinek hatása alá. Bhagavatí az istennői minőségek gyűjtőneve, míg Bhagaván a férfi isteni minőségek gyűjtőneve. A nárájanah szvajam száksát kifejezés is arra utal, hogy Bhagaván Nárájana Risi alakjában közvetlenül jelent meg a bölcsek szemei előtt, és így az volt a megfelelő lépés részükről, hogy tudakozódtak tőle a brahman természetéről. 

Nincsenek megjegyzések: