2021. január 31., vasárnap

A Teremtő rítusa

A Teremtő rítusa (Taitanchis Karpay)

A Teremtő rítusa a Munay Ki kilencedik rítusa. Alberto Villoldo szerint a Teremtő rítusát Taitanchis rítusnak nevezik. A Taitanchis szó „Istent” jelent. Az a rítus arra bátorít, hogy gyógyultnak lássuk a világot a jövőben, és egy olyan világot álmodunk meg, amelyben szeretnénk, hogy a gyermekeink vagy azok gyermekei éljenek. Ez a rítus felébreszti bennünk Isten teremtő fényét, és a gondoskodásunkra bízza az egész teremtést, a legkisebb homokszemtől a hatalmas galaxisokig bezárólag.

A Teremtő rítusa elősegíti, hogy felfedezzük magunkban határtalan spirituális természetünket, mely nincs különválasztva minden teremtés forrásától. A rítus segítségével jobba rá tudunk hangolódni teremtő és megnyilvánító erőnkre, és megtanít arra, hogyan álmodjuk létezésbe a világot. A Taitanchis rítus által megértjük, hogy a teremtés nem csak privilégium, hanem felelősség is, mely arra biztat, hogy nagy szeretettel és bátorsággal teremtsünk.

Ha a beavatandók nehezen tudnak megbarátkozni a bennük rejlő isteni teremtőerő elképzelésével, akkor érdemes felhívni a figyelmüket arra, hogy egyes filozófiai iskolák szerint nem vagyunk különbözőek Istentől, aki szétosztotta magát az egyéni élőlények tudatában, hogy mindannyiunkon keresztül teremtsen és tapasztalja a teremtésből származó örömöt.

A Taytacha vagy Taytanchis szót a q'erok a Legfelsőbb Férfi isteni princípium megnyilvánulására értik, akit gyakran Teremtő istennek is neveznek. Ez egyes paqo-k szerint Virakocsa; mások szerint Tayta Inti, vagyis a Nap Apa, aki a tudat szoláris elvét, minden létező egységét, valamint a spirituális megvilágosodást testesíti meg; megint mások az Atya és a Fiú (Jézus Krisztus) archetípusát is beleolvasztották a Legfelsőbb Isten alakjába a gyarmatosítás után.

Az inka prófécia szerint az emberi tudat ötödik szintje valamikor a közeljövőben fog manifesztálódni olyan paqo-k (gyógyítók, orvosságos emberek) formájában, akik minden beteget meg tudnak gyógyítani csupán a kezük érintésével. A prófécia hat férfi paqo-ról (Inka Mallku) és hat női paqo-ról (Nusta) számol be, akik össze fognak találkozni, és végrehajtanak egy ősi rítust a Virakocsa templomban Raqchiban, mellyel a hatodik szintet képviselő, megvilágosodott uralkodók, Sapa Inka és Qoya eljövetelét várják. A két megvilágosodott „uralkodó” (nem biztos, hogy világi hatalmuk lesz, lehet, hogy csak szellemi vezetők lesznek) képes lesz arra, hogy újra egyesítse az ősi Inka birodalmat, a Tawantinsuyu-t (szellemi értelemben véve). Ők fogják képezni a világi és szellemi vezetőket, hogy együtt „nyomják a Kawsay-t” (ez a kifejezés arra utal, hogy az ayni, vagyis a harmónia helyreállítása érdekében dolgoznak, és képesek a hucsát globális szinten visszaalakítani számivá). A hatodik tudatszint kifejeződéseképpen képesek lesznek teljes mértékben egyesíteni a Munay (szeretet), Yachay (bölcsesség) és Llankay (szolgálat, akaraterő) energiáit, valamint egy világba kapcsolják a három világot (Hanak Pacsa, Kaj Pacsa, Ukhu Pacsa). A hetedik tudatszinten lévő „lényt” Taitanchis Rantinak fogják nevezni, ami azt jelenti: „Az, aki Istennel egyenlő a Földön”. Az inka prófécia szerint a hetedik tudatszinten lévő személy képes feltámasztani saját fizikai testét annak halála után, vagyis a saját testében képes feltámadni.

A Taripay Pacha

Joan Parisi Wilcox a következőképpen írja le az inka prófécia jóslatát, mely a Taytanchis Ranti, vagyis az emberi tudatosság hetedik szintjének megnyilvánulására vonatkozik:

Ahogy már elmagyaráztam, az Inka Mallkuk és a Nusták nem egymagukban fognak dolgozni azért, hogy az emberi tudat hatodik szintje megnyilvánuljon. A prófécia szerint az egész emberiségnek részt kell ebben vennie, vagyis a kollektív tudat nagyon fontos ennek a kozmikus transzformációnak a szempontjából. Ezért, ha bárhol és bárki, bármilyen spirituális hagyományban a tudata emelésén dolgozik, tisztítja a hucsát, és szeretetből cselekszik önös érdek helyett, az energia rezgésszintje emelkedni fog és ezzel elősegítjük a kollektív spirituális evolúció esélyét. Következésképpen, mindannyian felelősséget viselünk a prófécia beteljesedésében, és mindannyian képesek vagyunk elősegíteni annak megvalósulását. A prófécia szerint az ötödik és hatodik tudatszint képviselői - az Inka Mallkuk és a Nusták, valamint Sapa Inka és Qoya - nem kell, hogy feltétlenül az inkák vér szerinti leszármazottai legyenek. Igazából az sem feltétel, hogy az Andokban szülessenek. Bármilyen etnikum, bőrszín, vallás vagy kultúra szülöttei lehetnek. Az egyetlen feltétel az, hogy elérjék az ötödik és a hatodik tudatszintet.

Amikor a hatodik szint megnyilvánult a Földön, feltárul a Taripay Pacha „aranykora”, és Paytiti metafizikai városa, ahol Inkarí, az első mítikus inka várakozik, meg fog nyilvánulni. Ekkor válik lehetővé a hetedik szint – az Isteni Legfelsőbb Teremtő Elv, a Taytanchis Ranti – megnyilvánulása fizikai szinten. A prófécia nem taglalja azt, hogy milyen módon fog megnyilvánulni a hetedik szint a fizikai világban, és az emberi tudatosság e végső szintjéhez kapcsolódó képességeket sem részletezi. A hetedik szint megnyilvánulása a Földön azonban nem csak az emberek vívmánya lesz, hanem a Természethez való kollektív és együttműködő kapcsolatunk által. A Taripay Pacha alatt az emberi és a nem-emberi, fizikai és metafizikai, természetes ás természetfeletti világ közötti szövevényes hálózat újra lesz szőve, és újra elérjük azt az állapotot, amely hajdanán, a történelem hajnalán a természetes állapotunk volt. Így a Taripay Pacha nem annyira egy új forma teremtését, mint inkább egy régi életforma felelevenítését jelenti, melyben még szinkronban éltünk a kozmosz pulzusával, a jelenlegi, emberek által mesterségesen teremtett időszámítás ritmusai helyett.” 

Nincsenek megjegyzések: