2021. augusztus 24., kedd

A szamszára Ura

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

4.16. aham éva hi szarvésám jóginám gurur avjajah
dhármikánám csa góptá ‘ham nihantá veda-vidvisám


Én vagyok az összes jógí halhatatlan tanítója. Én vagyok az erényesek védelmezője, és a Védák ellenségeinek elpusztítója. 

Siva itt a pasupata-jógíkat a Védák követőivel azonos csoportnak tekinti, és kijelenti, hogy ő a jógík legfelsőbb guruja, a Védák követőinek védelmezője, és azoknak a pusztítója, akik ellentétbe helyezkednek a Védák tanításaival. Ezt persze úgy kell értelmezni, hogy megvédi a Védák követőit a téves tanok hatásától.

4.17. aham vai szarva-szamszárán mócsakó jóginám iha
szamszára-hétur éváham szarva-szamszára-vardzsitah

Én szabadítom ki a jógíkat a halál és újjászületés körforgásából itt a világban. Én, aki teljességgel mentes vagyok ettől a körforgástól, én vagyok annak egyedüli oka.

A szamszára világából történő kilépés a jógík magasztos célja, és ezt csakis Siva kegyéből érhetik el, aki nem csak, hogy felette áll a születésnek, a halálnak és az ok-okozati összefüggések karmikus láncolatának, hanem nnak kizárólagos oka is, amint azt a következő versben részletezni fogja.

Nincsenek megjegyzések: