2021. augusztus 4., szerda

Karpay - az inka mag öntözése

Az ember spirituális fejlődésének ősi inka rendszere magában foglalja az Inka Mag, vagyis eredeti spirituális azonosságunk öntözését is olyan energetikai átadások során a Természet és az ember között, melyek új szintre képesek emelni pszicho-spirituális fejlődésünket. Ezeket az átadásokat Karpay-nak nevezik. E beavatások lépésről lépésre visznek bennünket újabb és újabb, egyre nagyobb természeti rendszerekkel való integráció felé, és a fejlődési lépcsőfokok során azonosságunk és önmagunkról alkotott képünk is gyökeres változásokon megy keresztül.

Az Andok sámánjai által megkapott, megőrzött és átadott Karpay-oknak számos változata ismert, de mindegyik lényege az, hogy tudatosabb, erősebb, közvetlenebb kapcsolatba tudjunk kerülni a Kozmosz teremtő erőivel és az Életerő áramlásával, lüktetésével. Az andoki paqo-k tradicionálisan két vagy három beavatást kaptak meg a tanítóiktól, amit éveken, néha évtizedeken keresztül tartó, rendszeres képzés egészített ki, melynek során a tanító mellett gyakorolhatott a jelölt és megtanulhatta a gyógyítás, a tűzszertartások és egyéb ceremóniák részleteit. A pampamesayok, altomesayok és a kurak akullek sámáni szintek elérése is beavatásokhoz kötődött, és a természet szellemei (főleg az Apuk) útmutatása alapján fogadhatja el a paqo a neki szánt szerepet a Szellemvilágtól. Még ha valaki nem is pályázik ilyen szellemi pozíciókra, az andoki sámánok számos beavatást hozzáférhetővé tettek az utóbbi időkben minden, kívülről érkező kereső számára, mivel azt az utasítást kapták a Szellemvilágtól, hogy ezekben az áldásokban és lehetőségekben mindenkinek részesülnie kell, az Emberiség kollektív szintugrásának elérése érdekében. 

A kilenc Munay Ki beavatás ey jó kezdet azok számára, akik szeretnének elindulni az inka sámánizmus útján. A további beavatások közé tartozhatnak az alábbiak:

Nusta karpay (Beavatás a női Természet-szellemek erejébe)
Koto Kuna Karpay (Beavatás a Plejádok csillag-minőségeibe)
Qanchis Kawsay Karpay (Beavatás a hét kozmikus sugár energiájába)

Ezeket a beavatásokat az egy éves "Inka ösvény" képzések kaphatják majd meg a résztvevők. 

A legnagyobb beavatás az andoki hagyományban a több, mint egy hetes Hatun Karpay, melyet csak az ottani szent helyeken végzik a paqo-k. Ezeket a beavatásokat korábban is megkaphatták a q' ero nép tagjai, nem csak a paqo-k, de 2012 után kívülről érkezők számára is megnyitották a beavatásokat. 

Az andoki paqo-k, mint ahogy a sámánok is általában, csupán közvetítő csatornának tekintik magukat a Szellemvilág energiái számára. Ez azt is jelenti, hogy nem törekszenek az elköteleződés kialakítására a tanítványokban, hiszen mindenkinek megvan a maga útja. Ha szeretnéd megkapni a beavatásokat, akkor érdemes egy olyan paqo-t találnod, aki valóban a negyedik szintnek megfelelően viselkedik. Erre a viselkedéséből könnyen tudsz következtetni. Ha azt mondja magáról, hogy ő negyedik szintű beavatott, mégis folyamatos konfliktusok, féltékenység és irigység nyilvánul meg a viselkedésében, az a harmadik szint jellemzője. Ha a tanító az "én csoportomra" és "kívülállókra" osztja az embereket, vagy "belső kört" hoz létre, kivételez egyes tanítványokkal, az szintén a harmadik szint jellemzője. 

Ha a tanító vagy sámán olyan függő kapcsolatot alakít ki saját maga és a tanítványok között, melyben bizonyos szempontból nélkülözhetetlenné teszi a maga szerepét (például a negatív energiáktól való megszabadulásban) vagy "visszaküldi" a negatív energiákat a feladónak, ahelyett, hogy megemésztené és átalakítaná azokat a hucsa mikhuj folyamatával, akkor szintén biztos lehetsz abban, hoga nem negyedik szintű beavatottól kapod meg a Karpay-okat. Ez ugyanis spirituális kvalitás függvénye, és nem csupán a megkapott Karpayok számától vagy nevétől függ. 

A Karpay mindig egy kapcsolatot hoz létre a gyakorló és a Szellemvilág, a Természet szellemei között, például az Apukkal, a Nustákkal, az erőállatokkal, a természet-esszenciákkal, a gyógyítók láncolatával vagy a kozmikus energiák minőségeivel. A Karpay Ayni azt jelenti, hogy viszonozzuk ezt az ajándékot, amit a Szellemvilágtól és a közvetítőtől kaptunk. Ennek két módja létezik, melyeket párhuzamosan kell gyakorolni: az egyik a rendszeres kapcsolódás a Természet erőivel a szamincsakuj-gyakorlatok által. A másik pedig a Karpay-ok továbbadása, mely bizonyos gyakorlás után mindenki joga és kötelessége, aki megkapta a Karpay-okat. Természetesen a tanítótól kapott beavatásokat és tanítást is meg kell hálálni, viszonozni kell. Ezt az Andokban gyakran sok évnyi szolgálattal, lámákkal, terménnyel és más anyagi adományokkal hálálták meg.

Nincsenek megjegyzések: