2016. március 27., vasárnap

Hanumán és az asztrológia

Újabb részlet az Ashtanga könyvből:

Hanumán és a mágia
A Rámájana eposz gonosz főszereplője Rávana, a nagyhatalmú démon volt. Amikor elrabolta Szítát, felháborodott férje, Ráma Hanumán és egy hatalmas majomsereg kíséretében megtámadta lankát, Rávana birodalmának fővárosát. Ahogy zajlott a csata, a démon elveszítette az összes testvérét és fiát és egyértelművé vált, hogy a bukás felé halad. Végül hívatta az egyetlen életben maradt fiát, Mahíravanát, egy hatalmas varászlót, aki az alvilág (pátála lóka) ura volt. Mahíravana Kálí istennő nagy híve volt, akitől nagy okkult erőket kapott. Eleinte Mahíravana nem akart harcba szállni Rámával, mert úgy érezte, hogy jogos volt az ügy, amiért harcolt. De mivel Rávana tudta, hogy a rituális mágia a gyengéje, azt mondta neki: „Gondolj arra, hogy milyen erőkkel fog megjutalmazni Kálí istennő, amikor felajánlod neki a két vonzó és erőteljes fiatal testvér, Ráma és Laksmana fejét.” Mahíravana természetesen beadta a derekát.

A nagy mágusnak, Mahíravanának sikerült elrabolnia Rámát és testvérét, Laksmant is álmában. Az ágyuk helyén egy sötét árok tátongott, mely a föld mélyére vezetett. Hanumán azonnal beleugrott az alagútba, és alászállt Pátálába, Mahíravana földalatti királyságába. ott rátalált a két testvérre, akik egy-eyg oszlophoz volta kötve, a testük be volt kenve mustárolajjal és bársonyvirággal volt körberakva, készen a feláldozásra. Mellettük állt Mahíravana, az áldozati bárdot élezve és mantrákat énekelve, mellyel az istennő figyelmét akarta felkelteni.

Hanumán egy méhecske formáját vette fel, és belesúgta Ráma fülébe: „Amikor Mahíravana megkér, hogy helyezd a nyakadat az áldozati tőkére, mondd el neki, hogy mivel királyi vérvonalból származol, sohasem tanultad meg lehajtani a fejedet. Mondd meg neki, hogy mutassa meg, hogyan kell.” Mahíravana bele is sétált a csapdába. Éppen, amint a rituálisan előírt módon lehajtotta a fejét, Hanumán visszanyerte eredeti alakját, megragadta a bárdot, és lefejezte a varázslót. Így Hanumán megfordította a kockát, és magát a démont ajánlotta fel Kálí istennőnek. Elismerése jeléül Kálí Hanumánt választotta ajtónállójául, és valóban, az istennő számos templomában majom őrzi a bejáratot. Sőt, Hanumánt a mai napig invokálják, ha varázslatot szeretnének megtörni, és az őt ábrázoló amulettek és talizmánok is nagyon népszerűek a hívők körében.

Hanumán és az asztrológia

Mahíravana halála félelemmel töltötte el Rávana szívét. Kikérte az udvari asztrológusok véleményét, akik megvizsgálták a horoszkópját, és kijelentették, higy az égitestek állása nem kedvező a számára. Az indiai asztrológiában kilenc bolygó van, a Navagraha. Rávana azt gondolta, hogy ha megváltoztatja a bolygók helyzetét az égben, azzal a sorsát is megváltoztatta. Felszállt hát repülő fogatára, és felemelkedett az égbe, elfogta a kilenc bolygót, és láncra verve a fővárosába szállította őket. Ezután olyan rítusokba fogott, melyek, ha sikeresek, azzal rá tudta volna kényszeríteni a bolygókat, hogy átrendeződjenek a számára kedvező alakzatba. Amikor Hanumán tudomást szerzett erről a rítusról, összegyűjtött egy csapat vakmerő majmot és elvitte őket Rávana áldozati termébe, hogy megakadályozzák a szertartást. Ott találták a gonosztevőt, aki az áldozati oltás mellett ült, a szemei csukva voltak, mert mélyen elmerült a meditációban, és mantrákat mormolt. A majmok hangos csatakiáltást adtak ki, és berontottak a terembe. Elfújták az áldozati tüzet, felrúgták az áldozati edényeket és eltörölték az okkult ábrákat (jantrákat), melyek a földre voltak festve. Sajnos mindez nem tudta kizökkenteni Rávanát mély meditációjából, és így tovább ismételgette a szakrális mantrákat. Hanumán rájött, hogy Rávanát minden áron meg kell állítani, máskülönben sikerülnie fog megváltoztatni a sorsát.

Ennek érdekében kieszelt egy ördögi tervet, és arra utasította a katonáit, hogy jussanak be a női lakosztályba és ijesszék meg Rávana számos feleségét. A majmok így is tettek, és megtámadták Rávana királynőit és ágyasait, a hajukat húzták, az arcukat karmolták és letépték a ruháikat. De mindez hiábavaló volt; a rendíthetetlen Rávana meg sem mozdult.

Végül a majmok szembekerültek Mandodaríval, Rávana fő feleségével. A fogaikat vicsorgatták, a mellkasukat verték és vészjóslóan hörögni kezdtek. Mandódarí félelmében jajveszékelni kezdett: „El vagyok átkozva! A férjem meditál, miközben a majmok a hűségemet fenyegetik.” A szavai halaltán Rávan elszégyellte magát, kinyitotta a szemét és a védelmére sietett. Így miután sikeresen elterelte Rávana figyelmét, Hanumán visszarohant az áldozati csarnokba, hogy kiszabadítsa a foglylul ejtett kilenc bolygót. Miután sikeresen meghiúsította Rávana próbálkozását a sorsa megmásításával, Hanumán kivívta a kilenc bolygó örök háláját, és ezért úgy tekintik, hogy komoly befolyással rendelkezik felettük. Ennek megfelelően, a hívei mindig imádják, amikor azt tapasztalják, hogy a bajaik az égitestek kedvezőtlen együttállásnak köszönhetőek. Hanumánt sokszor úgy ábrázolják, hogy lábbal tapos egy nőn, akit Pánvatí néven ismernek, és a káros asztrológiai hatások megtestesülésének tartják.


Nincsenek megjegyzések: